Menu
Your Cart

KOMBO KIAMAT HAMPIR TIBA

Kitab Kiamat Hampir Tiba

Buku   ini   terbahagi   kepada   dua   bahagian:   
> Bahagian   PERTAMA membawakan lebih   40 hadis  yang  menyebut   tentang  tanda-tanda kecilkiamat yang sudah banyak kelihatan dan berlaku pada akhir zaman ini.
Pembukuan 40 hadis akhir zaman ini bukanlah untuk menakutkan bahkania bertujuan untuk menambahkan keyakinan dan sebagai panduan juga harapan   agar   kita   berada   di   jalan   yang   benar.  
Antara   isu   yang dibincangkan   ialah:   Golongan   anti   hadis,   Bahaya   kemewahan,   Budaya rasuah berleluasa, Peperangan demi peperangan dan  Bermegah-megahdengan bangunan masjid.
> Manakala   Bahagian   KEDUA pula   memaparkan   kronologi   kejadian   hari kiamat   daripada   sebelum   kemunculan   Dajjal   sehingga   ia   muncul   dan dibunuh.
 
Juga huraian peristiwa-peritiwa lain yang akan berlaku setelah kematiannya sehingga berlakunya hari kiamat.

 


KITAB KRONOLOGI TANDA-TANDA BESAR KIAMAT

Kitab Kiamat Hampir Tiba susunan Guru Mulia, Syaikh Ahmad Fahmi bin Zamzam al-Banjari an-Nadwi al-Maliki, rahimahullahu rahmatan wasi’ah menjelaskan tentang empat puluh hadis peristiwa akhir zaman dan tanda-tanda besar sebelum berlakunya hari kiamat.

Manakala buku ini, Ringkasan Kronologi Tanda-tanda Besar Kiamat disusun untuk memudahkan lagi kefahaman pembaca mengenai gambaran berlakunya beberapa peristiwa besar yang menjadi tanda-tanda utama sebelum berlakunya kehancuran alam semesta.

Naskhah ini diolah dalam bentuk gambar rajah, carta dan grafik berwarna-warni. Dengan gaya penyampaiannya yang ringan, buku ini mampu memudahkan pembaca bagi memahami kronologi tanda-tanda besar kiamat.

Tags: kiamat