Pengertian Bid’ah dari Segi Bahasa

DARI SEGI BAHASA Pengertiannya disebutkan dalam beberapa kamus bahasa: Secara lebih terperinci, seorang ahli bahasa terkemuka, Imam Ar-Raghib al-Ashfahani (402H/502H) dalam kitabnya, Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an (ms. 36), menyebutkan: Rumusan Daripada semua takrif ini, bid’ah dari segi bahasa ialah: “Mengadakan, mencipta, merintis atau melakukan perkara baru yang belum ada sebelumnya.” Catatan Sesuatu atau perkara yang …

Pengertian Bid’ah dari Segi Bahasa Baca Selanjutnya »