Tahap Darurat Ketiadaan Air yang Membenarkan Tayamum

Ketiadaan air adalah salah satu syarat yang mengharuskan tayamum. Adakah ketiadaan air itu syarat mutlak atau bersyarat? Tidak harus (tidah sah) bertayamum bagi orang yang ketiadaan air kecuali dengan beberapa syarat berikut: Dia yakin akan ketiadaan air di sekelilingnya. maka dia hendaklah mencari air terlebih dahulu di sekelilingnya iaitu hadapan dan belakang, kiri dan kanan. …

Tahap Darurat Ketiadaan Air yang Membenarkan Tayamum Baca Selanjutnya ยป