Pengertian Bid’ah dari Segi Bahasa

DARI SEGI BAHASA

Pengertiannya disebutkan dalam beberapa kamus bahasa:

Secara lebih terperinci, seorang ahli bahasa terkemuka, Imam Ar-Raghib al-Ashfahani (402H/502H) dalam kitabnya, Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an (ms. 36), menyebutkan:

Rumusan

Daripada semua takrif ini, bid’ah dari segi bahasa ialah: “Mengadakan, mencipta, merintis atau melakukan perkara baru yang belum ada sebelumnya.”

Catatan

Sesuatu atau perkara yang baru diadakan atau direka atau dilakukan itu termasuklah dalam urusan agama ataupun urusan lainnya, sama
ada ia baik atau tidak.

***

Petikan buku terbaharu karya Ustaz Muhadir Hj. Joll; 31 Soal Jawab Bid’ah.

Ada versi kulit lembut & kulit keras.Scroll to Top